Tanáraink

Tanáraink:
Andó Károly
Arnóczkiné Szilágyi Andrea
Bakk Dániel
Bakos Zoltánné
Bodnár Lászlóné
Bodnár-Csomós Beáta
Bogárné Szilágyi Zita
Bor Judit
Daudon Alexia
dr. Dobosné Orosz Éva
DR. Szűcs Attiláné
Farkasné Bana Zsuzsanna
Farkasné Horváth Edit Katalin
Farkasné Tilki Anna
Fekete Csilla Ilona
Feketéné Horváth Hajnalka
Fülöpné Csordás Viktória
Fűrész Gabriella
dr. Gát György Tamásné
Gazdag Károlyné
Gyimesi-Tóth Zita
Hajduné Borbás Marianna Éva
Hajnalosi Éva
Harmanné Horváth Zsuzsanna Ágnes
Homoródi Zsuzsa
Hudák Karolina
Huszár János
Illés-Huczman Nóra
Jakab Kitti
Juhászné Tóth Zsuzsa
Kascsák Csaba
Kemecseiné Rusz Eleonóra
Kiss Alíz
Kiss-Borzon Gabriella
dr. Kovács Gáborné
Krakkóné Daróczi Márta
Kulánda-Módis Tímea
Kurinszky Márk
Kutasi Angéla
Lakatosné Filetóth Anett
Leszkoven Beáta
Lóránt Éva
Mártonné Horváth Krisztina
Molnárné Csiga Valéria
Nagy Katalin Etelka
Nagyfeőné Gajdos Marianna Katalin
Némethné Hegedüs Melinda Johanna
Nyíri-Hankó Ivett Erzsébet
Orosz Gábor Zsoltné
Pásztor Tünde
Popovicsné Fekete Katalin
Puskás Anita
Radványi Sarolta
Rajna Beatrix
Szabó Tünde
Szabó Zsuzsa
Szalmásné Antal Katalin
Szána Edit
Szulics Zsolt János
Szulicsné Plank Anikó
Takács-Görömbei Edit
Tihanicsné Jászai Mariann
Turucz Istvánné
Vajda Tamás Zsolt
Varga Lászlóné
Vastagné Bacskai Anita
Vinczéné Bardi Tímea
Virágné Zajácz Kinga