Könyvtár

Nyitvatartási idő
„A” hét délelőtt délután
hétfő 13-16
kedd 11-12 14-16
szerda 9-13 14-16
csütörtök 12-13 14-16
péntek 10-14
„B” hét délelőtt délután
hétfő 13-16
kedd 10-11 13-16
szerda 14-16
csütörtök 14-16
péntek 10-11 13-14
könyvtárhasználati szabályzat

A könyvtárhasználati szabályzat az iskola könyvtárának szervezeti és működési szabályzatának része.

I. A használatra jogosultak köre

Az Apáczai iskola könyvtára korlátozottan  nyilvános könyvtár. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskola tanulói, dolgozói vehetik igénybe, akik a könyvtári szabályokat magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják. Ennek értelmében a könyvtár használói körét a következő csoportok alkotják:

 • az iskola rendes és magán tanulói,
 • az iskola pedagógusai (aktív és nyugdíjas),
 • az iskola adminisztratív és technikai dolgozói,
 • alkalmanként az iskolába járó tanulók szülei,

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

A könyvtári tagság egy tanévre szól.

A könyvtáros az állományvédelem érdekében használhatja a beiratkozottak személyes adatait.

II. A használat módjai

1. Helyben használat

A helyben használat tárgyi és személyi feltételeit az iskolának, szakmai feltételeit a könyvtárostanárnak kell megteremtenie.

A könyvtárosnak szakmai segítséget kell nyújtania:

 • az információhordozók közötti eligazodásban (a könyvtár rövid bemutatása),
 • az információk kezelésében,
 • a technikai eszközök használatában.

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

 • a kézikönyvtári állományrész,
 • a folyóiratok,
 • az iskola működésére vonatkozó dokumentumok.

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok, az éppen órát tartó hallgató egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.

2. Kölcsönzés
 • A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni.
 • Dokumentumot kivinni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
 • A könyvtár a Szirén Integrált Könyvtári Rendszert használja. A tanulók, hallgatók olvasójegyet kapnak, amelyet minden alkalommal magukkal kell hozniuk, és amelyben szerepel a kölcsönzés lejárati ideje.
 • Az egyidejűleg kölcsönözhető dokumentumok száma tanulók esetében: 1. osztályos 1 db, 2. osztályos 2 db, 3-8. osztályos 3 db, melybe nem számít bele a tankönyv, melyet szükség esetén egész tanévre lehet kölcsönözni.  A hallgatók egyszerre 6 dokumentumot kölcsönözhetnek (ebbe a tankönyvek is beszámítanak). A pedagógusok esetében a kölcsönözhető dokumentumok számát, típusát nem korlátozzuk, de a kézikönyveket ők is csak az iskola területén belül használhatják, a kölcsönzési idő az ő esetükben az egész tanévre kiterjedhet.
 • kölcsönzési idő a diákok számára 3 hét, amely egy alkalommal meghosszabbítható. A hallgató a tanítási idejére kölcsönözhet.
 • Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumokat köteles az olvasó (3 héten belül) egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár által meghatározott más művel pótolni vagy a jelenlegi értékét megtéríteni.

III. Nyitvatartás

Az iskolai könyvtár működése szorosan igazodik a tanév rendjéhez. A könyvtár nyitvatartási ideje az ajtón kifüggesztett aktuális nyitvatartási rend szerint érvényes.

IV. Az olvasóktól megkívánt viselkedés

 • Az olvasó köteles óvni a könyv épségét, tisztaságát.
 • A dokumentumok és a berendezési tárgyak, eszközök védelme érdekében a könyvtárban enni, inni tilos.
 • Telefonálásnak, hangos szónak, rendetlenkedésnek a könyvtárban helye nincs! A csend és a nyugalom segít a jó könyv kiválasztásában.

A könyvtári rend érdekében kérünk mindenkit, hogy a könyvek kiválasztásánál használja az őrjegyet vagy ha azt  elfelejtette, tegye valamelyik asztalra a könyvet, a könyvtáros majd később a helyére rakja.