Erasmus+ program

🇫🇷 🇪🇺 🇭🇺 Az Erasmus+ KA122-SCH-334C8083 projektünk keretében április 3-10 között mobilitási találkozón vehettünk részt Franciaországban, Le Mansban, partnerintézményünk, az OGEC Saint Charles Sainte Croix Gimnázium szervezésében.
Iskolánk így az🇪🇺 Erasmus + programnak🇪🇺 köszönhetően 2021- től 42 diáknak biztosított már ingyenes lehetőséget az EU- n belüli tanulmányutakon való részvételre.
Intézményünk, a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI oktatási céljai szempontjából kiemelt jelentősségű volt a találkozó, mivel az ország egyetlen francia-magyar két tanítási nyelvű iskolájaként a francia nyelvet tanuló diájaink célnyelvi környezetben tudták gyakorolni az idegennyelvet nem csak az iskolában, de a terepgyakorlatok és a kultúrális tevékenységek során, valamint a fogadó családok hétköznapi élete részeseként is.
A magyar és francia diákok délelőttönként intézményünk pedagógusai által tartott francia-és angol nyelvű workshopokon és tevékenységeken vettek részt : vízlábnyom számítás, a tavak ökoszférája, vízszennyezés, a vízi állatok jelentőssége, a vízekben található műanyag újrahasznosítása.
Az elméleti ismereteket a tanulók a terepgyakorlatok során tovább mélyíthették, illetve a gyakorlatba ültethették a tantárgyköziségre fókuszálva : vízminta vétele-bevizsgálása, növényhatározó applikáció alkalmazása, állatok beazonosítása, vizi erőmű működési mechanizmusa :
-Arche de la Nature- ökocentrum,
– Jardin des Plantes- botanikus kert ;
– Mont-Saint- Michel – vízminta vétel ;
-Természettudományos szabadulószoba.
A kultúrális tevékenységeink a :
– Musée Tessé Szépművészeti Múzeumban ;
– Musée Plantagenet Helytörténeti Múzeumban ;
– 24 Heures du Mans Múzeum ;
– Plantagenet -történelmi óvárosban zajlottak.
A kultúrális-és természettudományos tevékenységek tanulási kimeneteleinek ellenőrzésére egy saját készítésű angol/magyar/ francia nyelvű munkafüzetet állítottunk össze, amely a francia iskola tanárai körében is nagy sikert aratott és a jövőben más partnerországaikkal is büszkén használhatnak.
Nem utolsó sorban az iskola színházában is felléphettek a diákjaink, ahol a Nemzetközi Piknik című saját rendezésű darabot adták elő francia-angol-német nyelven.
A francia iskola legnagyobb elismerését fejezte ki iskolánk pedagógusai -és tanulói elhivatottsága és szakmai felkészültségével kapcsolatban.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani iskolánk pedagógusai, diákjai és szülei nevében is az OGEC Saint Charles Sainte Croix Gimnázium igazgatójának, pedagógusainak és projekt koordinátorának, Maria Hodekova Galy-nak, hogy biztosították számunkra ezt a páratlan lehetőséget és vendégszeretetet.
Nagyon reméljük, hogy májusban városunkban is ezt a vendégszeretetet tudjuk viszonozni számukra mind az egy hetes találkozó alkalmával, mind az azután következő 3 hét alatt, amit két francia tanuló és egy pedagógus fog intézményünkben tölteni. Az előkészületek már zajlanak és nagy szeretettel várjuk őket!
As part of our Erasmus+ KA122-SCH-334C8083 project, we had the possibility to participate in a mobility meeting in France, Le Mans, organized by our partner institution, the OGEC Saint Charles Sainte Croix High School, between April 3-10.
The meeting was of special importance regarding the educational goals of our institution, Nyíregyházi Apáczai Csere János Primary School and AMI, because as the only French-Hungarian bilingual school in the country, our students specialised in French were able to practice the foreign language in a native environment not only at school, but also during the field trips and cultural activities, as well as in the everyday life of the host families.
The Hungarian and French students took part in French- and English-language workshops and activities held by the teachers of our institution every morning: water footprint calculation, the ecosphere of lakes, water pollution, the importance of aquatic animals, recycling of plastic found in water.
During the field trops, the students could further deepen their theoretical knowledge and put it into practice, focusing on the cross-curricular view: taking and testing water samples, using a plant identification application, identifying animals, the working mechanism of a hydropower plant at:
-Arche de la Nature- eco center,
– Jardin des Plantes – botanical garden;
– Mont-Saint-Michel – water sampling;
– Science escape room.
Our cultural activities took place at:
– Musée Tessé in the Museum of Fine Arts;
– Musée Plantagenet in the Local History Museum;
– 24 Heures du Mans Museum;
– In the historic old town of Plantagenet.
To check the learning outcomes of the cultural and natural science activities, we compiled a self-made workbook in English/Hungarian/French, which earned also a great success among the teachers of the French school and they can proudly use it with their other partner countries in the future.
Last but not least, our students were able to perform in the school’s theater, where they performed their own production :International Picnic in French, English and German.
The French school expressed its greatest appreciation for the dedication and professional preparation of the teachers and students of our school.
On behalf of the teachers, students and parents of our school, we would like to thank the director, teachers and project coordinator of OGEC Saint Charles Sainte Croix High School for providing us this unique opportunity and hospitality.
We very much hope that we will be able to return this hospitality to them in our city in May, both during the one-week meeting and during the following 3 weeks, which two French students and a teacher will spend in our institution. Preparations are already underway and we look forward to seeing you!

2024. február 11-15 között két spanyol pedagógust láthattunk vendégül intézményünkben,  a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI-ban, ahová több, mint kétezer kilométerről, Almeriából, az IES ALBAIDA Középiskolából utaztak el, hogy Erasmus+ szakmai látogatás keretében megismerhessék intézményünk profilját, tanítási módszereit és pedagógusait.

Mindemellett szakmai információkat és interdiszciplináris tudásanyagot szerezhettek a vízfenntarthatósági témához kapcsolódó Felső- Tisza-Vidéki Vízügyi igazgatóságnál a több évtizedekre visszamenő ár-belvizek és szárazság okairól, azok kezelési módjáról. Lehetőséget kaptunk továbbá a Magyar-Ukrán Távmérő rendszer tanulmányozására, amellyel nem csak a folyók vízszintjének emelkedését, de szennyezettségi fokát is előre tudják jelezni.

Megtekintettük a Tisza-Túr árapasztó tározót, melynek jelentős szerepe van a vízpótlásban és a térség vízháztartásának egyensúlyban tartásában. Szatmárcseke és Tiszakóród felé is ellátogattunk, ahol a sokszor nagyon magas vízállású Tisza miatt a Túr folyó vizét néhány méter magas, úgynevezett bukógáton keresztül engedik a Tiszába.

Utunk utolsó állomása volt az ipartörténeti szempontból egyedülálló, XVIII. század végén épült Túristvándi vízimalom, amely a három alulcsapós vízikerekével egész Közép-Európában ritkaságszámba megy.

Az öreg Túrból vízmintát is vettünk, melyet az eddig gyűjtött törökországi vízmintáinkkal együtt bevizsgáltattunk a Nyírségvíz Zrt. 1.sz Szennyvíztisztító telepének laboratóriumában.

A Digitális Tudásközpontba is elkalauzoltuk vendégeinket, ahol microbitet programozhattak, illetve Alexia Daudonnal és Leszkoven Beátával podcastot közvetíthettek a Mustárház IITI rádió stúdiójában a tanári szakma nemzetközi kihívásairól, amely a következő linken meghallgatható:

Podcast lejátszása

Vendégeink élményekkel, módszertani-és szakmai ötletekkel bővelkedve hagyták el városunkat, ami nem valósulhatott volna meg az intézményünk lelkes, lelkiismeretes és professzionális szervezőtehetségű kollégái- Pásztor Tünde, Viktória Fülöp, Pintye Barbi, Zita Bányai , Popovicsné Fekete Katalin, Alexia Ddn, Angéla Kutasi, Beatrix Rajna, Hajduné Borbás Marianna, Gabriella Fűrész– nélkül.

Nagyon köszönjük és büszkeséggel tölt el minket, hogy egy ilyen távoli középiskolából érkező pedagógusoknak is tudtatok olyan szakmai hozzáállást és új módszertani ötleteket mutatni, amit saját intézményükben is kamatoztatni tudnak és méltán viszik hírét intézményünknek.

A képre kattintva: bővebb leírások és képek

Az Erasmus + KA122 program keretében 2023. szeptember 17-24 között mobilitási találkozón vettek részt a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI tanárai és diákjai a törökországi Inegöl Doğa Koleji  általános-és középiskola szervezésében. A projekttalálkozó minden pontján és helyszínén a régi török időket idézhettük fel és a török életérzésből sem szenvedtünk hiányt, mint ahogy azt Gárdonyi Géza az Egri csillagok című regényében is megírta:

„A rosszkedvű ember mérgezi a levegőt a jelenlétével. Fuss tőle. S minden olyan helyről, ahol rosszkedvűek élnek. Minek lakjunk siralomházban, ha nem vagyunk elítéltek.”

A semmi esetre sem rosszkedvű török projektkoordinátor Hakan Dal kalauzolásával a magyar projekt team felfedezhette az egykori Oszmán és Bizánci birodalom történelmi emlékeit Inegöl, Iznik, Bursa és Istanbul városaiban.

Iznik városában történelmi időutazáson vehettünk részt amikor a 11.századi fajanszművesség gyárainak romjait szemlélhettük meg és a jellegzetes díszes, színes festésű kerámiákban gyönyörködhettünk. Megtekinthettük a niceai Hagia Sophia bizánci templomát amit I. Justinianus császár építtetett a város központjában a 6. században és itt ült össze a második niceai (nikaiai) zsinat.

Bursa városában, a történelmi selyemút utolsó állomásán mehettünk végig, ahol olyan selyemszőnyegek és szöveteket gyártása folyt, amelyek a világ palotáit, különösen az oszmán időszakban a Topkapit díszítették. A vámunióba való belépéssel a több száz selyemszövő gyárat sorra bezárták közel két évszázadnyi időre és csak pár éve nyithatta meg kapuit az Umurbey Selyemgyártó és Design Központ. A gyönyörűbbnél gyönyörűbb selyemsálakat a bursai bazarban tapinthattuk és csodálhattuk meg.

Istanbuli városnézésünk során olyan történelmi és építészeti emlékeket látványával gazdagodhattunk a bizonyos napszakokban felhangzó adzán dallama mellett, mint a Haigha Sophia, a Kék Mecset és a Topkapi Palota, melyet II. Mehmet szultán építtetett a 15. században. A jelenleg múzeumként működő építészeti remekművekben felbecsülhetetlen esztétikai élményt nyújtó porcelán- és üvegedények, oszmán kori öltözékek, fegyverek, miniatúrák, kalligrafikus iratok és ékszerek láthatóak.

Lehetőségünk adódott a majdnem 67 méter Galata –toronyból körpanorámaként megcsodálni  a várost és a Boszporuszt. A torony nem csak fontos helytörténeti múzeumként működik de a 17. században az egyik első „repülős” erről a toronyról rugaszkodott el, hogy a saját maga által gyártott szárnyakkal átrepülje a Boszporuszt.

A mi projekt teamünk nem repülve, de hajón átszeltük a Boszporuszt, amely földrajzi csodaként két kontinenshez is tartozik.

Mivel a török Inegöl Doğa Koleji és a francia OGEC Saint Charles Sainte Croix partneriskoláinkkal egy európai színvonalú digitális, angol-és francia nyelvű munkafüzet megalkotásán dolgozunk és projektünk témájának a víz fenntarthatóságát választottuk, így célunk volt a projekttalálkozó során, hogy minél több természeti helyre eljussunk és a könyvhöz anyagot gyűjtsünk. A Trylie Sahir tengerpart, az Uluabat tó, az Oylat vízesés és az Iznik tó élővilágát dokumentáltuk, vizét tanulmányoztuk. A rögzített anyagoból és mintákból növény-és állathatározót készítünk, a hazahozott vízmintákból pedig a víz összetételét és minőségét vizsgáljuk. A közel 50 oldalas munkafüzet iskolánk magyar- francia két tanítási nyelvű osztályaiban is hasznos tananyag lesz a francia nyelvű természetismereti órákon.

Szerencsénk volt az Oylat Gyógyfürdő vezetőjével, Özgür Yıldız úrral is találkozni, akinek a jóvoltából zöld energiaforrásokat ismerhettünk meg és átélhettük az igazi törökfürdő, a hamam élményét és gyógyvizének hatását. Yıldız úr kifejtette, hogy szeretne megismerkedni a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. vízrendszerével is és a jövőben szakmai eszmecserére is nyitott lenne.

Projektünk címe is beszédes: You cannot step into the same river three times (Soha nem léphetsz ugyanabba a folyóba háromszor), utalva a három, török, francia és magyar partnerországokra és azok háromféle kulturális, természeti –és természetvédelmi szemléletmódjára egymás folyóival, tavaival és tengereivel kapcsolatosan, színesítve egymás látásmódját, ismereteit.

Yeşim Bayburt -az egy erdő középen elhelyezkedő- török iskola igazgatónője is örvendetesnek találja a közös projektmunkát, mivel a mi iskolánkhoz hasonlóan az övék is Ökoiskolaként működik és a közös munkánk során a fenntarthatósággal kapcsolatos Jó gyakorlatokat is átvehettünk tőlük, mint az iskolához tartozó mini állatkert és gyógynövény kert.

Leszkoven Beáta 

projektkordinátor