Erasmus+ – Le Mans

 
🇫🇷 🇪🇺 🇭🇺 Az Erasmus+ KA122-SCH-334C8083 projektünk keretében április 3-10 között mobilitási találkozón vehettünk részt Franciaországban, Le Mansban, partnerintézményünk, az OGEC Saint Charles Sainte Croix Gimnázium szervezésében.
Iskolánk így az🇪🇺 Erasmus + programnak🇪🇺 köszönhetően 2021- től 42 diáknak biztosított már ingyenes lehetőséget az EU- n belüli tanulmányutakon való részvételre.
Intézményünk, a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI oktatási céljai szempontjából kiemelt jelentősségű volt a találkozó, mivel az ország egyetlen francia-magyar két tanítási nyelvű iskolájaként a francia nyelvet tanuló diájaink célnyelvi környezetben tudták gyakorolni az idegennyelvet nem csak az iskolában, de a terepgyakorlatok és a kultúrális tevékenységek során, valamint a fogadó családok hétköznapi élete részeseként is.
A magyar és francia diákok délelőttönként intézményünk pedagógusai által tartott francia-és angol nyelvű workshopokon és tevékenységeken vettek részt : vízlábnyom számítás, a tavak ökoszférája, vízszennyezés, a vízi állatok jelentőssége, a vízekben található műanyag újrahasznosítása.
Az elméleti ismereteket a tanulók a terepgyakorlatok során tovább mélyíthették, illetve a gyakorlatba ültethették a tantárgyköziségre fókuszálva : vízminta vétele-bevizsgálása, növényhatározó applikáció alkalmazása, állatok beazonosítása, vizi erőmű működési mechanizmusa:
  • Arche de la Nature- ökocentrum
  • Jardin des Plantes- botanikus kert 
  • Mont-Saint- Michel – vízminta vétel
  • Természettudományos szabadulószoba
A kultúrális tevékenységeink a:
  • Musée Tessé Szépművészeti Múzeumban
  • Musée Plantagenet Helytörténeti Múzeumban
  • 24 Heures du Mans Múzeumban
  • Plantagenet -történelmi óvárosban zajlottak.
A kultúrális-és természettudományos tevékenységek tanulási kimeneteleinek ellenőrzésére egy saját készítésű angol/magyar/ francia nyelvű munkafüzetet állítottunk össze, amely a francia iskola tanárai körében is nagy sikert aratott és a jövőben más partnerországaikkal is büszkén használhatnak.
Nem utolsó sorban az iskola színházában is felléphettek a diákjaink, ahol a Nemzetközi Piknik című saját rendezésű darabot adták elő francia-angol-német nyelven.
A francia iskola legnagyobb elismerését fejezte ki iskolánk pedagógusai -és tanulói elhivatottsága és szakmai felkészültségével kapcsolatban.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani iskolánk pedagógusai, diákjai és szülei nevében is az OGEC Saint Charles Sainte Croix Gimnázium igazgatójának, pedagógusainak és projekt koordinátorának, Maria Hodekova Galy-nak, hogy biztosították számunkra ezt a páratlan lehetőséget és vendégszeretetet.
Nagyon reméljük, hogy májusban városunkban is ezt a vendégszeretetet tudjuk viszonozni számukra mind az egy hetes találkozó alkalmával, mind az azután következő 3 hét alatt, amit két francia tanuló és egy pedagógus fog intézményünkben tölteni. Az előkészületek már zajlanak és nagy szeretettel várjuk őket!
As part of our Erasmus+ KA122-SCH-334C8083 project, we had the possibility to participate in a mobility meeting in France, Le Mans, organized by our partner institution, the OGEC Saint Charles Sainte Croix High School, between April 3-10.
The meeting was of special importance regarding the educational goals of our institution, Nyíregyházi Apáczai Csere János Primary School and AMI, because as the only French-Hungarian bilingual school in the country, our students specialised in French were able to practice the foreign language in a native environment not only at school, but also during the field trips and cultural activities, as well as in the everyday life of the host families.
The Hungarian and French students took part in French- and English-language workshops and activities held by the teachers of our institution every morning: water footprint calculation, the ecosphere of lakes, water pollution, the importance of aquatic animals, recycling of plastic found in water.
During the field trops, the students could further deepen their theoretical knowledge and put it into practice, focusing on the cross-curricular view: taking and testing water samples, using a plant identification application, identifying animals, the working mechanism of a hydropower plant at:
-Arche de la Nature- eco center,
– Jardin des Plantes – botanical garden;
– Mont-Saint-Michel – water sampling;
– Science escape room.
Our cultural activities took place at:
– Musée Tessé in the Museum of Fine Arts;
– Musée Plantagenet in the Local History Museum;
– 24 Heures du Mans Museum;
– In the historic old town of Plantagenet.
To check the learning outcomes of the cultural and natural science activities, we compiled a self-made workbook in English/Hungarian/French, which earned also a great success among the teachers of the French school and they can proudly use it with their other partner countries in the future.
Last but not least, our students were able to perform in the school’s theater, where they performed their own production :International Picnic in French, English and German.
The French school expressed its greatest appreciation for the dedication and professional preparation of the teachers and students of our school.
On behalf of the teachers, students and parents of our school, we would like to thank the director, teachers and project coordinator of OGEC Saint Charles Sainte Croix High School for providing us this unique opportunity and hospitality.
We very much hope that we will be able to return this hospitality to them in our city in May, both during the one-week meeting and during the following 3 weeks, which two French students and a teacher will spend in our institution. Preparations are already underway and we look forward to seeing you!

You may also like...