Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tehetségpont Nyíregyháza

 

Rövid név: Apáczai Tehetségpont Nyíregyháza
Azonosító: TP 180 002 580
Fax: 0036-42-500787
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://www.apaczai.nyf.hu/
Célcsoport: Általános iskolás korúak
Hatókör: Intézményi
Kapcsolattartó:
Dr. Gát Györgyné
Magyarország
4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.
Tel.: 0036-42-599413
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

1.                   A Tehetségpontot a

Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye alapította.

2.                   Eddigi tehetséggondozó tevékenységünk:

Iskolánk a nyíregyházi Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és AMI több évtizede megkülönböztetett figyelemmel fordul a tehetség ígéretek felé és mindent megtesz annak érdekében, hogy közülük minél több gyermek eredményesen kibontakoztathassa a házi,- városi,- megyei,- országos versenyeken tehetségét. Ennek érdekében minden műveltségterületen kimagasló munka folyik az iskolán belül és az iskolán kívül is.

A tehetséggondozás szervezeti formái a mi iskolánkban:

a) Iskolán belüli forma:

-          Tanórán belül: ide tartoznak azon iskolai tehetséggondozó programok, melyek szerves részei az iskola Pedagógiai programjának.

-          Tanórán kívüli forma: szakkörök, fakultációk, iskolai szabadidős programok, énekkarok, alkotókörök, színjátszókörök világa és a művészeti iskola.

b) Iskolán kívüli forma:

-          Civil szervezet (egyesület, alapítvány): az iskolához kötődő vagy iskolától független civil szervezetek keretében működő tudományos, művészeti és sportprogramok.

-          Informális szerveződés: baráti alapon, magánúton szerveződő kutató-, alkotómunka és sportkörök.

A tehetséggondozás célterületei iskolánkban:

a)    A tehetséggel összefüggő erős oldal fejlesztése (szakkörök, szaktanárok)

b)    A tehetséggel összefüggő gyenge oldal fejlesztése (fejlesztő pedagógusok: logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő).

c)    A tehetséggel össze nem függő, az egész személyiségre irányuló fejlesztés. (pszichológus, mentálhigiénés).

Képzett, ECHA diplomás, szakvizsgázott pedagógusok irányítják és fogják össze ezt a munkát. A tehetségek gondozása a természettudományos területen a legeredményesebb, de ott vagyunk a legjobbak között helyesírásból, történelemből, sportból, néptáncból, drámából és képzőművészetből. A zenei tehetségek nevelését az iskolánkban működő Muzsika Zeneiskola végzi. Az iskolavezetősége anyagilag és szakmailag is támogatja a tehetséggondozást.

3.                   A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései:

Elsősorban intézményi szinten szeretnénk működni. Együttműködő partnereink közül kiemelt helyen szerepel a Nyíregyházi Főiskola Pedagógiai és Pszichológiai Intézete, Nyíregyházi Főiskola szaktanszékei, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai, Közművelődési Intézet és Továbbképző Központ. Mivel iskolánkból a legtöbben a Krúdy, Kölcsey és Zrínyi Gimnáziumokban, valamint a Művészeti Szakközépiskolában szeretnének továbbtanulni, így velük együttműködési szerződést kívánunk kötni.

4.                  A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai:

- Természettudományos tehetséggondozás: matematika, fizika, kémia, környezetvédelem területén.
- "Jedlik Műhely": Természettudományos tehetségazonosítás, tehetséggondozás és fejlesztés, olyan matematikai feladatok és problémák megoldása melynek alapja a mérés, így a matematikai ismeretek bővítésén és mélyítésén túl előkészítjük és gyakoroljuk a fizikai jelenségek megértését és elsajátítását.
- "Varecza Árpád Matematika Tehetséggondozó Műhely" felső és alsó tagozaton.
- "Varecza Árpád Matematika Emlékverseny" szervezése (házi, városi majd megyei szinten).
- Curie Környezetvédelmi Verseny szervezése, ÖKO Iskolai programok.
- Német megyei mesemondóverseny szervezése.
- Angol dráma- és színjátszókör.
- Helyesírási megyei verseny szervezése alsós és felsős tanulóknak.
- Sport: atlétika-, kosárlabda-, sakk-, robofoci versenyekre való felkészítés és részvétel.
- Képzőművészeti csoportok: grafika, média.
- Dráma és színjátszó csoportok.

További lehetőségek, melyek a tanulók harmonikus személyiségfejlesztését szolgálják:
- Színház és mozi látogatások
- Akadályversenyek, vetélkedők
- Apáczai-hét rendezvény sorozata
- Iskolai ünnepélyek
- Alapítványi bál
- Családi és Egészségnap
- Gyermeknap
- Nyári szaktáborok, kirándulások, erdei iskola
- Bel- és külföldi tanulmányi kirándulások

- Testvériskolánk: Lészped (moldvai csángók).

 

5.                   Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér:

Szakmai támogatónk: a Nyíregyházi Főiskola Pedagógia és Pszichológiai Tanszék tanárai, valamint a Debreceni Egyetem tehetség és fejlesztése szakértő gárdája személyes kapcsolatok révén, a Sz-Sz-B megyei Pedagógiai Intézet.
- Dr Kanyuk Jánosné - ECHA diplomás tehetségfejlesztő pedagógus
- Gazdagné Seregi Ildikó - ECHA diplomás tehetségfejlesztő pedagógus
- Fekete Csilla - tehetségfejlesztő pedagógus
- Orosz Gábor Zsoltné - pszichológus
- Lakatos Istvánné - mentálhigiénés
- Maleczki Péterné - mentálhigiénés
- Fodor Attiláné - mentálhigiénés
- Turcsikné Ákos Erika - mentálhigiénés
- Radványi Sarolta - mentálhigiénés

6.                   Munkastílus:

A tehetségek felfedezésekor két utat járhatunk:
- Egy meglévő programhoz keressük a tehetséges gyermekeket.
- A tehetségesnek ítélt gyermeknek, gyermekeknek megfelelő programot írunk.

A tehetségazonosításkor a következőkre ügyelünk:
- az azonosítás folyamatos legyen, ne egyszeri;
- több különböző forrás, módszer alkalmazása szükséges;
- terjedjen ki a nem intellektuális tényezőkre is.

A tehetségazonosítás módszerei, a szubjektívtől az objektív felé haladva:
- Véleménygyűjtés, a korábbi tanítóktól, szülőktől
- Tanulmányi teljesítmény
- Tanulmányi versenyek
- Pszichológiai vizsgálatok, Ezen eljárásokon elsősorban a teszt (képességmérő teszt, teljesítmény-teszt), illetve a kérdőív jellegű vizsgálatokat értjük.

A JEDLIK MŰHELY, elsősorban speciális - matematika és fizika - képességeket fejlesztő, kreativitásnak helyet adó, kitartó munkára ösztönző, ugyanakkor az egész személyiségre kiható program. Itt a gondozás és az azonosítás összekapcsolódik. A műhelymunka egy többfordulós verseny köré szerveződik. A többfordulós versenyek lehetőséget adnak a fejlesztés közbeni diagnosztizálásra. Ennek előnye, hogy a tanuló a feladatokkal való foglalkozástól vagy a tanár és a diák között kialakult viszonytól kap "szárnyakat", vagy attól lesz valaki jobb tanuló, hogy egy ilyen versenysorozaton részt vesz.

A VARECZA ÁRPÁD MATEMATIKA TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY, a négy leendő 5. osztályból válogatás után 16-18 fős fejlesztő csoportot alakítottunk.

Mindkét műhely fejlesztőprogramja a következőképpen épül fel:
- A tehetséggel összefüggő erős oldal fejlesztése (szakkör jellegű foglalkozás)
- Sikerkeresés és kudarctűrés: versenyeztetés
- Tehetséggel összefüggő gyenge oldal fejlesztése (fejlesztőtréning)
- Tehetségnap: bemutatkozó és értékelő nap
Nyári szaktábor szervezése

7.                   Fenntarthatóság:

Minden lehetőséget megragadva pályázunk, a szülők lelkes segítői az iskolában és iskolán kívüli munkának - anyagilag és munkájukkal segítik azt - valamint iskolánk alapítványa segíti tehetséggondozó programokat.

http://geniuszportal.hu/tehetsegpontok

 

 

<<Vissza