Vissza a tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Úszó nemzet részletes bemutatása az Aktuális menüpont alatt!

Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI

Nyíregyháza, Erdő sor 7.

Iskolánkat a Facebook-on is megtalálja!

Látogatottság

Today 77

Yesterday 167

Week 378

Month 698

All 321240

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Ki olvass!

Oldalainkat 771 vendég és 0 tag böngészi

Véletlenkép

Nincsenek képek

Az iskola belső kitüntetése: APÁCZAI - PLAKETT ÉS OKLEVÉL

 

A nevelőtestület 1993. szeptember 1-jétől APÁCZAI - PLAKETT ÉS OKLEVÉL kitüntetést alapított. Az elismerés évente egy alkalommal egy személynek adható a gyakorlóiskola érdekében hosszabb időn át kifejtett, kiemelkedően értékes teljesítmény elismerésére.

Odaítéléséről a munkaközösségek javaslatai és a gyakorlóiskola igazgatójának felterjesztése alapján a nevelőtestület titkos szavazással dönt. A kitüntetésben részesülő személy ügyében a Főiskolai Tanács is állást foglal.

A bronzból készült plakettet Novák István tervezte, amelyhez oklevél és anyagi elismerésként a fizetési fokozatok közötti várakozási idő egy évvel csökken. Az átadás a tanévzáró ünnepségen történik az iskola tanulói, nevelői és a szülők előtt.

Ezt az elismerést a következő pedagógusok kapták meg:


Sallai József (1998), Hradeczky Tamásné (1997), Debreczeni Tamásné (2006), Untener Istvánné (2002), Rátonyi Marianna (1994),Dr. Kanyuk Jánosné (2005), Haraszti József (1995),
Hegedüs Zoltánné (2000), Csabai Mihályné (1996), Kozma Zsuzsanna (2004), Dr. Szilágyi Józsefné (1999),Vinnai Péterné (2001), Mező Sándorné (2003)

2020-ban: Dicsőné Szigethy Márta 

2019-ben: Szulicsné Plank Anikó

2018-ban: Gazdag Károlyné

2017-ben: Hajnalosi Éva

2016-ban: Bodnár Lászlóné

2015-ben: Gaál Lászlóné

2014-ben: Tihanicsné Jászai Marianna

2013-ban: Galgócziné Paszternák Erika 
2012-ben: Bodnár Mihály 

2011-ben: Gát Györgyné 

2010-ben: Balmaz Lászlóné 

2009-ben: Fodor Attiláné 

2008-ban:

2007-ben: Nagy Endréné 

2006-ban: Debreczeni Tamásné

Indoklás:

  • 1973-ban szerzett tanítói oklevelet. 1975-ben napközis nevelőként kezdte meg munkáját, az akkor még 2. Számú Gyakorló Általános Iskolában. 21 éve, 1985-től tanítóként oktatja, neveli az első és második osztályos gyermekeket az írás, az olvasás, a számolás egész életre meghatározó tevékenységére. Teszi ezt teljes odaadással, gyermekszeretettel, a szülők, a munkatársak egyöntetű elismerésével, a tanulók örömére, melyet mosolyukkal, ölelésükkel fejeznek ki "Lonci néni" iránt.
  • 1980-tól előbb napközis, majd tanító szakvezetőként olyan mintát továbbít a hallgatók felé, amely a gyermek elsődlegességét és megismételhetetlenségét emeli ki nap, mint nap. Eredményességét a mindennapos visszajelzések mellett az elmúlt esztendőkben négy hallgatójának versenytanításon elért országos sikere is jelzi. Nem csak főiskolánk hallgatói, hanem a Beregszászi Főiskola növendékei is mintát kaphattak varázslatos humorából, személyiségéből a Kárpátalján megtartott bemutató óráin.
  • Tevékenysége nagyban hozzájárul iskolán sikeres első osztályos beiskolázásához. Olyan tanítónő, akire minden szülő nyugalommal bízza féltett gyermekét az első tanítási napon az iskolában, mert tudja, hogy jó kezekbe adta.2005-ben: Dr. KANYUK JÁNOSNÉ

Indoklás:

  • Tanítványai évek óta a fizikaversenyek megyei és országos élmezőnyébe tartoznak. Nevelő - oktató tevékenységének eredményességét szaktudása, pedagógiai kultúráltsága mellett kedvező pedagógus-egyénisége is meghatározza: a fizika tantárgyi kísérleteken, gyakorlati problémák megoldásán keresztül történő megszerettetése, a tanár - diák kapcsolatban szeretetet sugárzó viselkedése, hangulatos óravezetése valamennyi tanítványa számára emlékezetes élményt jelent.
  • Kiadványai, (hat munkafüzet és feladatgyűjtemény az általános iskolai fizika tanításához a 6., a 7. és a 8. évfolyam számára), előadásai, a tehetségnevelésben felvállalt szerepe, (pedagógus szakvizsgával rendelkezik tehetségnevelés szakirányban), a fizika tantárgy tanítása iránti elkötelezettségével járó feladatai (versenyek, továbbképzések szervezése, vezetése) kiemelkedő pedagógusegyéniséggé formálták.
  • A főiskolai hallgatók hivatástudatának kialakítása, pedagógiai módszereik tökéletesítése révén tanítványai a megye fizikatantárgyi tehetséggondozásának az élmezőnyét képezik.2004-ben: KOZMA ZSUZSANNA

Indoklás:

  • Az iskola biológia szakos szakvezető tanára. Az intézményi kötelezettségeknek kifogástalanul eleget tesz. Szaktárgyi és módszertani kultúráltsága példaértékű: tanítványai versenyeredményei, a Nyíregyházi Főiskolán vezetett szemináriumi foglalkozásai, a biológia tantárgy iránti gyermeki elkötelezettség eredményes felkeltése a látható következmények. A hallgatókkal szemben támasztott követelmények szinkronban vannak a szaktanszék, a tanulók és a szülők elvárásaival.
  • Az osztályfőnöki tevékenységében a gyermekek iránti szeretet és gondoskodás kellő szigorúsággal és következetességgel párosul. Az osztályába járó tanulók neveltségi szintje, a képességeikhez és adottságaikhoz mért tanári elvárás kiemelkedő nevelési eredményességet mutat.
  • A nevelőtestület körében évek óta rendezvényeket szervez, fenntartva a már nyugdíjban lévők iskolához és egykori munkatársaikhoz fűződő érzelmi kapcsolatait.
  • A pedagógustársadalom elismerését miniszteri dicséret (1987) jelzi.2003-ban: MEZŐ SÁNDORNÉ

Indoklás:

  • Tanítványai az utóbbi másfél évtizedben a matematika tanulmányi versenyek élvonalában végeznek. Kiemelkedő teljesítményei: tagja annak a szaktárgyi közösségnek, amely ötödik alkalommal a megye legeredményesebb iskolája címet elért csapatot készíti fel a Zrínyi Ilona matematikaversenyre.
  • Nevelő – oktató tevékenységének eredményességét szaktudása, pedagóg
  iai kultúráltsága mellett pedagógus-egyénisége is meghatározza: nyugodt, derűs légkörű órái a főiskolai oktatók, a hallgatók és a tanítványok szerint élményszámba mennek. Pedagógiai eredményei elsősorban könnyed, ugyanakkor szakmai szempontból korrekt nevelési és kapcsolatteremtő stílusához kötődnek.
  • Szakvezetőként a hallgatók hivatástudatra, szakmai ismereteik alkalmazni tudására és emberré nevelésében ér el kiemelkedő eredményt.
  • Kiemelkedően eredményes oktató-nevelő munkáját három alkalommal ismerték el miniszteri és főiskolai kitüntetésekkel, 1997-ben “Vezetőtanár” címet kapott.2002-ben: UNTENER ISTVÁNNÉ

Indoklás:

  • A tanárképzős és a tanító szakos hallgatók gyakorlati képzésében módszertani és szaktárgyi tudása mellett emberszeretete és a gyermeknevelésben megnyilvánuló, derűt, együttműködési készséget sugalló egyénisége a meghatározó tényező.
  • Az eltérő haladási ütemű és képességű gyermekek foglalkoztatását differenciálással, türelemmel és a kis előrehaladást is sikerként elkönyvelve oldja meg. A nehezen nevelhető tanulókat szaktanárként és osztályfőnökként kiemelkedő eredményességgel képes az iskola nevelési felfogásának megfelelően foglalkoztatni. Kiemelkedő tehetségű tanítványainak iskolán kívüli megny
  ilvánulási lehetőségeket keres.
  • A gyakorlóiskola érdekében hosszú időn át kifejtett kiemelkedően értékes pedagógiai tevékenységével elnyerte a gyermekek, a hallgatók, a szülők és a munkatársak
  megbecsülését.2001-ben: VINNAI PÉTERNÉ

Indoklás:

  • Az Apáczai Gyakorlóiskola pedagógusa 1974 óta, s ettől kezdve old meg szakvezetői feladatokat a tanítóképzős főiskolai hallgatók gyakorlati képzése keretében. A tanítás mellett rendszeresen részt vesz szakmai rendezvényeken előadásokkal, bemutató foglalkozásokkal és óraelemzésekkel. A bábszakköre másfél évtizede az intézmény egyik megyei
  szinten sikeres együttese. A matematika tanítása, a tehetségnevelő szakkörök tevékenysége és az általa tanított korosztály számára írt feladatgyűjtemények országosan ismert műhelymunka eredményei. Kisiskolásoknak írt munkafüzetei és feladatgyűjteményei szerepeltek az országos tankönyvlistán: számuk nyolc.
  • Több nemzedék felneveléséről, lelkiismeretes oktató-nevelő tevékenységéről, kiegyensúlyozott pedagógus-egyéniségéről a gyermekek, a szülők és a munkatársak elismeréssel szólnak. Kitüntetései: Dicsérő oklevél (1980); Miniszteri dicséret (1988); Vezetőtanár (1996);
  • Harmincöt évi szolgálatot követően a nevelőtestület által támogatott kitüntetés átvétele egy életpálya méltó befejezése volt.2000-ben: HEGEDÜS ZOLTÁNNNÉ

Indoklás:

1. Szakmai életrajz:

  • Nyíregyházán a Felsőfokú Tanítóképzőben szerzett tanítói diplomát 1967-ben. Elvégezte a kultúra és közművelődés kétéves tanfolyamot 1980-ban, majd a pedagógusok intenzív to-vábbképzésében kapott tanúsítványt 1986-ban, részt vett a diszlexia prevenció és az érték-közvetítő és képességfejlesztő pedagógia tovább
  képzésein 1992 és 1996 között, majd 50 órás számítástechnikai képzés sikeres teljesítéséről kapott bizonyítványt.
  • Tanítói tevékenységét a Tiszanagyfalui Általános Iskolában kezdte 1967-ben, ahonnan a Ta-nítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájába került 1969-ben. 1970-től az Apáczai Gyakorlóiskola tanítója.
  • 1969-től szakvezetői feladatokat lát el. Az 1-2. évfolyamon tanítók munkaközösségének ve-zetője 1990-től. Az Óvó- és Tanítóképző Főiskolák Egyesülete Tantárgypedagógiai Szekci-ójának 1992 óta
  tagja.
  • Kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért a Főiskolai Tanácstól 1993-ban vezetőtanári címet, majd Nyíregyháza Közgyűlésétől 1998-ban Oktató – Nevelő Munkáért kitüntetést kapott.

2. A tartósan magas színvonalon végzett munkára, illetve kiemelkedő munkateljesítményre vonatkozó adatok:

  • Konferenciákon tartott előadásainak száma 5 a következő témakörökben: “a számtan algebra témakör anyagának feldolgozása az 1-2. osztályban", “a differenciálás és az integráltság ér-vényesítése a magyarórákon”, “a mag
  yar nyelv tanítása az 1-2. osztályban."
  • A szakmai továbbképzéseken rendszeresen tart bemutató foglalkozásokat és óraelemzéseket. Videóra 11 témában készítettek óráiról felvételeket.
  • Tehetséges tanítványai matematikából, mese-, próza- és versmondásból a városi és a megyei versenyeken az élvonalban végeznek.
  • A “hogyan használom fel a szövegfeldolgozást első osztályos tanulóim fogalmazási készsé-gének fejlesztésében?” című tanulmánya a BGYTKF Tudományos Közleményei 1990. évi 12/A kötetében jelent meg. Az “Iskolaelőkészítő feladatok matematikából nagycsoportos óvodásoknak” című munkafüzete az OKTESZT Kiadó gondozásában 1997-ben jelent meg.

Elméleti, módszertani felkészültsége, gyakorlati tapasztalata alkalmazásával igényesen, türelem-mel, megértéssel és pedagógiai tapintattal végzett gyakorlóiskolai tevékenységének méltó elismerése az Apáczai plakett és oklevél kitüntetés.


1999-ben: DR. SZILÁGYI JÓZSEFNÉ

Indoklás:

1. Szakmai életrajz:

  • Biológia-földrajz-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári oklevelét az Egri Tanárképző Főiskolán szerezte 1964-ben. Tanított Ibrányban, a 4. Számú Általános Iskolában Nyíregyházán, majd 1967. augusztus 1-től került a gyakorlóiskolába. Napközis nevelői feladatkörét a biológia tanításával vált
  otta fel, ahol szakvezetői feladatokat lát el 1977 óta;

2. A tartósan magas színvonalon végzett munkára, illetve kiemelkedő munkateljesítményre vonatkozó adatok:

  • Oktató-nevelő tevékenysége során szaktárgyi ismereteit, a gyermeki viselkedést befolyásoló nevelő hatású instrukcióit emberséges, gondoskodó és szeretet közvetítőn és keltő kapcsolatrendszerben adja át;
  • Osztályfőnöki feladatainak ellátása példaértékű: átlagon felüli képességekkel rendelkező tanítványai neveltségi szintjét, érdeklődésüket, a szülők nevelésbe történő bevonását a gyermekek érvényesülése érdekében optimálisan volt képes összehangolni. Külföldi érdekeltségű tanítványai beilleszkedését és elfogadását tökéletesen megoldotta. Elkisérte tanítványait külföldi tanulmányi útakra Olaszor
  szágba és Romániába;
  • Szakvezetői munkája során az érdekelt tanszékek megelégedésére követhető utat mutat a hallgatók számára hivatásuk megszerettetéséhez. A főiskolán óraadóként szakmódszertan szemináriumot vezetett;
  • Tanítványait kiemelkedő eredményességgel készíti fel tanulmányi versenyekre: 1991-ben a Hermann Ottó Biológia Verseny országos döntőjében 1. és 5. hely (Rádai Tamás, Szabó Gábor); 1998-ban az Országos Természetvédelmi Pályázaton 1. hely (Giba Ágnes); 1999-ben "A természet és én" témájú
  országos pályázat díjazottja (Bálint Judit);
  • Eddigi kitüntetései:

- Miniszteri dicséret (1984);

- Vezetőtanár (1995);

 

1998-ban: SALLAI JÓZSEF

Indoklás:

1. Szakmai életrajz:

  • 1971-ben tanítói, majd 1973-ban testnevelés és 1975-ben történelem szakos általános iskolai tanári diplomát szerzett a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán;
  • Nagycserkeszen 1971-től 1973-ig tanított. Nyírszőlősről félévi munka után 1974.
  január 7.-én került a gyakorlóiskolába, ahol jelenleg is dolgozik;
  • 1977-ben a Testnevelési Főiskolán szerzett kosárlabda edzői minősítést.

2. A tartósan magas színvonalon végzett munkára, illetve kiemelkedő munkateljesítményre vonatkozó adatok:

  • Publikációinak és előadásainak száma 8;
  • Szakvezetői feladatokat 1977 óta lát el;
  • Tanítványai tízszer nyertek országos diákolimpiai címet kosárlabdából;
  • Sportolói közül ketten kapták meg a Magyar Köztársaság “Jó tanuló - jó sportoló” címét;
  • Kilenc versenyzője került be eddig a korosztályos magyar kosárlabda válogatottba;
  • Kétszer volt a magyar minikosárlabda-válogatott csapat szakvezetője;
  • A Magyar Diáksport Szövetség Elnökségének tagja, a Megyei Diáksport Szövetség utánpótlás nevelési csoportját vezeti, a Városi Sportiskola kosárlabda szakágvezetője;
  • Eddigi kitüntetései:

- Kiváló társadalmi munkáért (1977. - városi);

- Eredményes sportmunkáért (1978. - városi);

- Eredményes sportmunkáért (1980. - megyei);

- Kiváló társadalmi munkáért (1982. - megyei);

- Kiváló munkáért (1984.);

- Oktató - nevelő munkáért (1993.);

- Vezetőtanár (1994.).

1997-ben: HRADECZKY TAMÁSNÉ

Indoklás:

1. Szakmai életrajz:

  • 1971-ben szerzett magyar - történelem szakos általános iskolai tanári diplomát a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán;
  • 1971-től 1978-ig Nyírtelken tanított, majd 1978. szeptemberétől került a gyakorlóiskolába;
  • Szakvezetői feladatokat 1978-tól lát el: a Történelem Tanszék minősítése szerint “a gyakorlati képzés kiváló szakembere”;

2. A tartósan magas színvonalon végzett munkára, illetve kiemelkedő munkateljesítményre vonatkozó adatok:

  • Posztgraduális képzésben, továbbképzésben előadóként működött közre, a Történelem Tanszéken szemináriumot vezetett;
  • Előadást tartott az Országos Információs Konferencián Budapesten (1995), valamint az Apáczai Gyakorlóiskola és a Soros Alapítvány közös szerv
  ezésében rendezett továbbképzésen;
  • Történelemből munkafüzetet írt az 5. és a 6. évfolyam részére;
  • Tanítványai rendszeresen az ország élvonalába tartoznak: az utóbbi években egy 1., egy 3. és egy 5. helyezést értek el, amihez még két nemzetközi 2. helyezés is társul;
  • A pedagógusmunkával összefüggő tevékenységek iránti elkötelezettsége, a gyermekek és az iskola érdekeinek érvényre juttatása tanáregyénisége meghatározó jegyei;
  • Osztályfőnöki munkája során eredménnyel igyekszik kitárni a világot tanítványai előtt: társadalmi problémaérzékenysége, lelkes tettvágya, magával ragadó lendülete hatékony nevelési tényező.
  • Eddigi kitüntetései:

- Miniszteri dicséret (1987);

- Vezetőtanár (1993);

- Oktató - nevelő munkáért (1994).

1996-ban: CSABAI MIHÁLYNÉ

Indoklás:

Szakmai életrajz:

  • A Bessenyei György Tanárképző Főiskola földrajz - testnevelés szakán szerzett diplomát 1973-ban.
  • Egyéb képzettségek: torna sportágban edzői, atlétikában segédedzői, aerobicból oktatói minősítés.
  • Továbbképzések: a Testnevelési Egyetem egyéves testnevelő tanári továbbképzésén 1980/81-ben és 1985/86-ban, a pedagógusok intenzív továbbképzésén 1985/86-ban vett részt.
  • Munkahelyei:

- Jókai Mór Általános Iskola: 1973. szeptember 1-jétől: testnevelés tagozatos osztályokban tanított testnevelést, 1980-tól 1988-ig munkaközösség-vezető volt.

- 2. Számú Gyakorló Általános Iskola: 1988. augusztus 16-tól. Alsó tagozaton tanít testnevelést, és a tanító szakos hallgatók tanítási gyakorlatait vezeti.

A tartósan magas színvonalon végzett tevékenységet igazoló adatok:

  • Tehetséggondozás: az utóbbi nyolc év alatt öt alkalommal jutott be a szakkörében felkészített alsó tagozatos tornászcsapat az országos diákolimpiai döntőjére. A városi, megyei és területi versenyeken rendszeresen az élvonalban végeznek tanítványai.
  • Tanulmányt jelentetett meg “A talajgyakorlati elemeket nehezen tanuló gyermekek foglalkoztatásának szempontjai” címmel 1991-ben a MPI Módszertani Füzetek sorozatában.
  • A testnevelő tanárok megyei továbbképzésén 1990 óta rendszeresen tart bemutató órákat, elemzéseket és előadásokat.
  • Pályázatokat ír, az elnyert összegeket a szakköri tevékenységre és felszerelések vásárlására fordítja.
  • A főiskolai hallgatók közül a legkiemelkedőbbeket bevonja az általános iskolai tornászok edzésébe. A hallgatói tevékenység eredményeként az intézmény fiú tornászai több városi és megyei bajnokságot nyertek.
  • Szakmai tevékenységének elismerései:

- Kiváló Munkáért: 1980. Minisztertanácsi kitüntetés.

- Kiváló Úttörővezető: 1987. Az úttörő-olimpia országos döntőin hosszú időn át nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.

- Vezetőtanár: 1987.

1995-ben: HARASZTI JÓZSEF

Indoklás:

Szakmai életrajz:

  • 1966. augusztus 25-én a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolá
  n matematika - fizika szakos általános iskolai tanári oklevelet kapott.
  • 1964. augusztus 1-jétől 1965. október 31-ig Porcsalmán, az általános iskolában tanított.
  • 1965. november 1-jétől 1968. szeptember 8-ig a Nyírtelek-görögszállási Általános Iskola
  volt a munkahelye.
  • 1968. szeptember 1-jétől a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában dolgozik.

A tartósan magas színvonalon végzett munkára, illetve kiemelkedő munkateljesítményre vonatkozó adatok:

  • Tanítványai a középiskolában fizikából megtartják gyakorlóiskolai minősítésüket - visszaigazolva ezzel az általános iskolában megkapott szaktárgyi tudás értékállóságát.
  • A tanulmányi versenyeken rendszeresen induló versenyzői a városi megmérettetéseken az élmezőnyben végeznek.
  • 1968. november 1-jétől 1976. június 30-ig, majd 1982. június 16-tól szakvezető tanár fizika szakon.
  • Szakvezetői tevékenységében a hallgatók szakmai tudásának fejlesztése, a tanulók szeretettel és szigorúsággal való nevelése, a tökéletességre való t
  örekvés átadása áll középpontban.
  • 1976. július 1-jétől 1982. június 15-ig a gyakorlóiskola gazdasági igazgatóhelyettese volt. Korrektségével, lelkiismeretes vezetői tevékenységével hozzájárult az intézmény elismertségének megtartásához és a változó kör
  ülményekhez való sikeres alkalmazkodásához.
  • Csaknem 10 évig volt az intézmény munkavédelmi felelőse.
  • Jelenleg a gyakorlóiskola szakszervezeti főbizalmija. A társadalmi érdekek egyre erősebb konfrontálódásában kezdeményező szerepet vállal a felek közötti ellentétek csillapításában. A megegyezéses alapon történő konfliktusmegoldásra törekszik. Mindezzel eredményesen javítja az iskolai légkört.
  • Eddigi kitüntetései:

- Kiváló Munkáért: 1980.

- Vezetőtanár: 1984.

- Szakszervezeti Érdemérem: 1987.

- Bessenyei Emlékérem: 1993.1994-ben: RÁTONYI MARIANNA

Indoklás:

Szakmai életrajz:

  • Magyar - történelem szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett 1980-ban a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán.
  • 1980 és 1983 között Nagykállóban, az 1. Számú Általános Iskolában tanított.
  • 1983-től a BGYTKF 2. Számú Gyakorló Általános Iskolában dolgozik.

A tartósan magas színvonalon végzett munkára, illetve kiemelkedő munkateljesítményre vonatkozó adatok:

  • Publikációinak száma 6.
  • 1983-tól folyamatosan szakvezetői feladatokat old meg magyar nyelv és irodalom tanítási gyakorlatokból.
  • Osztályfőnöki teendőit a gyermekek és szülők meg
  elégedése kíséri.
  • Szakköri munkájával és a gyermekközösségek irányításában vállalt vezető szerepével hozzájárul az intézmény jó hírének növeléséhez.
  • 1989-től mentortanárként működik.
  • A tanárképző főiskola óraadója 1988 és 1990 között: beszédművelés, majd nyelvtan módszertan szemináriumot vezetett.
  • Tanítványai kiemelkedően szerepelnek a különböző megmérettetéseken.

Copyright © 2023 Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI Rights Reserved.

kuşadası escort kayseri escort kocaeli escort canlı maç izle selcuksports güvenilir bahis siteleri deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri https://resimlihaber.org/ canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri http://seu.frvm.utn.edu.ar/guvenilir-bahis-siteleri.html casino sitelericanlı casino siteleri