TELEFONKÖNYV

 

30/1766-284


A mellékek átmenetileg nem működnek.

 

 

Név:

Beosztás:

Mellék:

Andó Károly

igazgató

2160

Galgócziné Paszternák Erika

igazgatóhelyettes

2971

Varga Lászlóné

igazgatóhelyettes

2971

 Vajda Tamás

igazgatóhelyettes

2159

Siposné Lakatos Viktória

iskolatitkár

2150

Váczy Zoltánné

 gondnok  2166

 

 

 

 
Adorjánné Szabó Magdolna tanító 2149

Bakos Zoltánné

napközis nevelő

2164

Loránt Éva

tanító 

2164

Balogh Edit

napközis nevelő

2164

Belme Gabriella

napközis nevelő

2164

Berencsi Valéria

tanár

2162

Bodnár Lászlóné

tanító

2164

Bodnár Mihály tanár 2167

 Farkasné Ungvári Julia

napközis nevelő

2164

Kiss-Borzon Gabriella

tanító

2164

Csiga Valéria

tanár

2164

Bogárné SZilágyi Zita

tanár

2163

Dr. Gát Györgyné

tanár

2162

Dicsőné Szigethy Márta

napközis nevelő

2164
Dr. Dobosné Orosz Éva tanító 2164

Dr. Kovács Gáborné

tanító

2164

Fekete Csilla

tanár

2167

Popovicsné Fekete Katalin

tanító

2149

Feketéné Horváth Hajnalka

tanító

2164

Kegye Tünde

tanár

2165

Fodor Attiláné

tanár

2158

Pásztor Tünde

napközis nevelő

2164

Fülöpné Csordás Viktória

tanító

2149

Garayné Nagy Katalin

tanító

2164

Gazdag Károlyné

tanár

2166

Hajduné Borbás Marianna

tanító

2149

Hetei Éva

napközis nevelő

2149

Harmanné Horváth Zsuzsánna

tanár

2167

Juhászné Tóth Zsuzsa

tanító

2165

 Bor Judit tanár 2164

Krakkóné Daróczi Márta

napközis nevelő

2164

Kemecseiné Rusz Eleonóra

tanító

2164

Kiss Alíz tanár 2165

 Török Istvánné

 tanító

2164

Farkasné Tilki Anna

tanár

2166

Maleczki Péterné

tanár

2166

Módis Tímea

napközis nevelő

2149

 Leszkoven Bea

tanár

2166

Nagyfeőné Gajdos Marianna

tanár

2162

Németh István

tanár

2165

Némethné Hegedüs Melinda

tanító

2164

Orosz Gábor Zsoltné

tanár

2166

Pere Marianna

tanár

2166

Huszár János

tanár

2157

Radványi Sarolta

tanító

2164

Rajna Beatrix

tanár

2165

Rátonyi Marianna

tanár

2166

Révfy Tamás

oktatástechnikus

2157

Szabóné Kutassi Angéla

tanár

2162

Szaniszlóné Szakács Andrea napközis nevelő 2149

Hajnalosi Éva

könyvtáros

2155

Szulics Zsolt

tanár

2162

Szulicsné Plank Anikó

napközis nevelő

2149

Tihanicsné Jászai Marianna

napközis neve

2164

Kastyák Csaba

tanár

2164

Turcsikné Ákos Erika

tanár

2166

Turucz Istvánné

napközis nevelő

2165

Vinczéné Bárdi Tímea

napközis nevelő

2165

Mártonné Horváth Krisztina

napközis nevelő

2164

Darida Marianna

tanár

2162

Lakatosné Filetóth Anett

napközis nevelő

2164

 

portás

2149

 Virágné Zajácz Kinga napközis nevelő 2149